Ruimtebeperkingen en veel schaduw leken een Nederlands chemisch bedrijf ervan te weerhouden op zonne-energie over te stappen. Opgewekt, de zonne-installateur die het project uitvoerde, wist echter een geschikte oplossing: Enphase.

Onvoldoende plaats op het dak

Toen een Nederlands chemisch bedrijf in het zuidoosten van Zuid-Holland aan Opgewekt vroeg om een commercieel zonnesysteem op het dak te plaatsen, was er één aspect dat in hun voordeel sprak. Het platte dak was gloednieuw.
Helaas was er midden op het dak een opbouw met een afzuiginstallatie en ventilatoren, die kostbare ruimte voor zonnepanelen wegnam en die op diverse momenten van de dag schaduw veroorzaakte. Bovendien stonden er hoge bomen rond het dak.
Schaduw van het groen en de constructie op het dak dreigden de efficiëntie van het zonne-array fors te beperken. Opgewekt bv, een in PV-zonnetechnologie gespecialiseerde Nederlandse installateur,evalueerde de locatie en koos Enphase als beste optie.

Een betrouwbare oplossing

“We hebben geen alternatief overwogen”, zegt Mark Pellemans,directeur van Opgewekt. “Enphase-technologie was de beste keus om de opbrengst te maximaliseren op een schaduwrijk dak.” Opgewekt koos Enphase om te voorkomen dat schaduw op individuele panelen de prestaties van de andere panelen in het array zou beïnvloeden, zoals bij een traditioneel string-omvormersysteem gebeurt. Enphase biedt ook flexibele mogelijkheden om het array te splitsen. Opgewekt installeerde een 37,18-kW systeem aan twee zijden van het platte dak: één array met 77 panelen en een tweede met 66 panelen. Opgewekt waardeert Enphase om de snelle en gemakkelijke installatie met de Engage-kabel, een plug-and-play bedradingssysteem met robuuste kabels, voorgeïnstalleerde connectoren voor de micro-omvormers en accessoires. Opgewekt installeerde het systeem tijdens de winter in slechts vier dagen. Ook de Envoy communicatiegateway en de Enlighten bewakingsportal waren pluspunten, omdat deze de systeeminformatie gemakkelijk toegankelijk maken voor de klant en voor Opgewekt, dat verantwoordelijk is voor het systeemonderhoud. De garantie van 20 jaar geeft de systeemeigenaar en de installateur een gerust gevoel.

Uitstekend resultaat

Ondanks de moeilijke locatie kon de klant toch overstappen op zonne-energie en zag deze onmiddellijk zijn energieafname van het net dalen. Opgewekt maakte een voorzichtige schatting van de jaarproductie van 82%, wat neerkomt op 30,500 kWh per jaar. In de eerste vier maanden na inwerkingstelling, tussen februari t/m mei, werd al 14,5 MWh energie geproduceerd.
“Toen ik mijn bedrijf twee jaar geleden startte en de beste zonnetechnologieën vergeleek, ontdekte ik Enphase, dat ik ook op mijn eigen dak heb staan. Als ik klanten vertel over de voordelen en de kwaliteit van Enphase geloven ze mij, omdat ik het zelf ook gebruik”, aldus Pellemans.

Voor volledig artikel klik hier.