Energie Investeringsaftrek (EIA) aantrekkelijker voor zonnepanelen door verlaagde ondergrens

Ook kleinere systemen met zonnepanelen komen per direct in aanmerking voor de Energie Investeringsaftrek (EIA). In 2019 lag de ondergrens op 25 kilowattpiek, maar deze is in 2020 verlaagd naar 15 kilowattpiek.
Afgelopen september werd met Prinsjesdag al bekend dat het budget voor de Energie Investeringsaftrek (EIA) voor ondernemers ook in 2020 147 miljoen euro bedraagt en dat de regeling verbreed zou worden per 1 januari 2020.
45 procent
De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling waarmee de overheid bedrijven ondersteunt bij investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Met EIA kan men 45 procent van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst, bovenop de gebruikelijke afschrijving. Daardoor betaalt men minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting
Nederlandse bedrijven vroegen in 2018 1.888 keer EIA aan voor zonnepanelen; een toename van 40 procent. Dat was een toename van 21 procent ten opzichte van een jaar eerder. Vorig jaar werd met Prinsjesdag al besloten de EIA-regeling te verlengen tot 2024.
Hausse aan aanvragen verwacht
‘Door de wijzigingen is de EIA per 1 januari 2020 veel bereikbaarder geworden voor de kleinzakelijke markt’, stelt Romano Hagen van De Centrale BTW Teruggave. ‘Door de verlaging van de ondergrens naar 15 kilowattpiek kunnen veel meer bedrijven gebruikmaken van deze aantrekkelijke regeling en naar verwachting komt er een hausse aan aanvragen.’
Ondernemers mogen in het jaar van aanschaf van de zonnepanelen een extra bedrag van de winst in aftrek brengen. Hagen hierover: ‘De extra aftrek bedraagt voor elke kilowattpiek 45 procent van 750 euro. De EIA gaat bijna altijd hand in hand met de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), die maximaal 28 procent van de investering bedraagt. Samen bedraagt de extra aftrek dus maximaal 73 procent.’
Terugverdientijd van 4 jaar
De koper betaalt hierdoor in het jaar van aanschaf minder belasting door de extra aftrekpost. De omvang hiervan is volgens Hagen afhankelijk van het belastingtarief dat de ondernemer betaalt. ‘Bij een B.V. is het tarief 16,5 tot 25 procent maar bij een ondernemer zonder B.V. kan het tarief zelfs oplopen tot 49,5 procent. De EIA is dus voor ondernemers zonder B.V. nog aantrekkelijker. De totale belastingvermindering ligt omgerekend tussen de 10 tot maximaal 30 procent van het aankoopbedrag.’
Hagen rekent voor dat een pv-systeem bestaande uit 45 zonnepanelen en met een aanschafwaarde van 15.000 euro exclusief btw een belastingvoordeel van 3.943 euro kan opleveren. ‘De investering bedraagt dan nog iets meer dan 11.000 euro en de terugverdientijd is 4 jaar met een rendement dat in 10 jaar gemiddeld op ruim 6,6 procent ligt. Uiteraard is de rekensom per klant verschillend, maar dit kan heel goed inzichtelijk gemaakt worden. Via ons platform www.duurzaamgefinancierd.nl maken wij het verdienmodel voor ondernemers inzichtelijk.’
Kleinere bedrijfsunits
Hagen ziet voor de zonne-energiesector vooral kansen bij standaard bedrijfsunits. ‘Deze beschikken veelal over een plat dak van zo’n 100 vierkante meter waar installateurs een pv-systeem van 15 kilowattpiek kunnen plaatsen. Deze typen units staan er in Nederland zeer veel en door de verlaagde instapdrempel lenen deze zich bij uitstek voor de EIA-regeling. Naast het minimale pv-vermogen van 15 kilowattpiek moeten de gebouwen wel over een maximale netaansluiting van 3*80 ampère beschikken.’

Bron: Solar Magazine. Klik hier voor volledig artikel

 

Opgewekt installeert Viridian Solar Indak ClearlineFusion in combinatie met Solar Freezer

Combinatie van PV met thermische collectoren

Januari 2020

Voor het volledige artikel klik hier


Het indakzonnepanelensysteem ClearlineFusion is onlangs wederom toegepast in het dak van een nieuwbouwwoning. Ditmaal in een woning waarbij onder de indakzonnepanelen thermische collectoren van SolarFreezer zijn aangebracht. De werking is vrij eenvoudig; de thermische collectoren verzamelen de warmte onder de PV-panelen voor dakintegratie en deze warmte wordt gebruikt voor het maken van warm tapwater en verwarming door middel van een warmtepomp. De overtollige warmte wordt opgeslagen in een bufferzak. Tijdens perioden met minder warmte wordt de warmte aan de bufferzak onttrokken. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan de winterperioden.

De installatie van deze Viridian Solar ClearlineFusion indakzonnepanelen in combinatie met SolarFreezer werd uitgevoerd door Opgewekt Energie BV en de levering vond plaats via de distributiepartner Solarclarity. Viridian Solar verzorgde een on-site installatietraining om een soepele start van dit specifieke project te garanderen.

Jacques Mathijsen, General Manager bij SolarFreezer BV, licht de keuze voor ClearlineFusion toe:

" Het indakzonnepanelensysteem ClearlineFusion van Viridian Solar heeft als zeer grote voordeel dat de ruimte onder de panelen 69 millimeter bedraagt. Hierdoor is er meer dan voldoende ruimte om de zonnecollectoren van SolarFreezer effectief te bevestigen waardoor er een optimale verzameling van de warmte onder de indakzonnepanelen plaats kan vinden. Vanwege deze ruimte is het monteren van de SolarFreezer-zonnecollectoren eveneens eenvoudig en snel te realiseren. "
Rob van der Hulst, Project Manager bij Opgewekt Energie BV, gaf de volgende toelichting:

" ClearlineFusion van Viridian Solar is een robuust indakzonnepanelensysteem waarbij er voorafgaande aan de installatie geen aanpassingen aan het dak hoeven te worden verricht. Bovendien bestaat ClearlineFusion uit degelijke materialen, waarbij er geen gebruik van plastic wordt gemaakt. Gelet op de beschikbare vrije ruimte achter deze ClearlineFusion indakzonnepanelen was het toepassen van de SolarFreezer thermische collectoren geen enkel probleem. "

Energielabel geld waard bij huisverkoop

Amsterdam - Energiezuinige huizen leveren bij verkoop veel meer op dan vergelijkbare huizen waar niks aan is gedaan. Een energielabel van een stap hoger brengt bij een gemiddelde koopwoning al €6000 extra binnen. Bij een verbetering van drie of meer labelstappen, ligt de verkoopprijs zelfs bijna 11.000 euro hoger. Dat heeft vastgoeddatabedrijf Calcasa berekend bij een onderzoek naar alle woningen die sinds 2015 in Nederland zijn verkocht. Sinds dat jaar is een zogeheten definitief energielabel verplicht bij de verkoop van een woning. Ontbreek het label, dan riskeert de verkoper een boete van €405.

Huiseigenaren trekken zich daar echter weinig van aan, stelt Calcasa. Maar liefst 15% van de woningen werd verkocht zonder definitief energielabel.De energielabels variëren van A, wat staat voor groen en zeer zuinig, tot G, wat duidt op een zeer onzuinig huis.Alle huiseigenaren hebben in 2015 een voorlopig energielabel gekregen dat zij online al voor hooguit enkele tientjes ’definitief’ kunnen maken. De aangeleverde informatie wordt dan bekeken door een deskundige.

Punten kunnen gescoord worden met onder meer een goede isolatie, dubbel glas, energiezuinige verwarming en zonnepanelen.

Bron. Telegraaf. Klik hier voor volledig artikel.

5 dingen die je moeten weten over de nieuwe subsidieregeling voor zonnepanelen – spoiler: je MOET vanaf 2020 een ‘slimme’ meter hebben

De subsidieregeling voor eigenaren van zonnepanelen die stroom terugleveren aan het net, gaat vanaf 2020 op de schop. Dit is van groot belang voor de terugverdientijd, als je zonnepanelen hebt of van plan bent ze aan te schaffen.
Minister Wiebes van Economische Zaken heeft de knoop doorgehakt en kiest vanaf 2020 voor een ‘terugleversubsidie’, zo blijkt uit een afgelopen vrijdag gepubliceerde brief aan de Tweede Kamer.  De nieuwe subsidie vervangt de huidige salderingsregeling.

Kort gezegd, werkt het nu zo: met zonnepanelen kun je stroom terugleveren aan het elektriciteitsnet. Bij oude meters loopt de energiemeter dan terug; bij nieuwe meters worden de verbruikte en geleverde stroom apart geregistreerd. Voor de energierekening wordt het saldo van de verbruikte stroom en de teruggeleverde stroom afgerekend.
Wanneer je als particulier in een jaar 3.500 kilowattuur (kwh) stroom verbruikt en 1.000 kwh teruglevert, betaal je over het netto verbruik van 2.500 kwh. Deze salderingregeling is zeer gunstig omdat de verbruikte en geleverde stroom worden afgerekend tegen hetzelfde stroomtarief inclusief belastingen.

Stel bijvoorbeeld dat de stroomprijs 22 eurocent per kwh bedraagt. Dan bestaat ongeveer 7 cent daarvan uit de ‘kale’ energieprijs. Daarbovenop komt nog ongeveer 11 cent aan energiebelasting en 4 cent btw.
Bij de salderingsregeling krijg je ook voor de geleverde stroom de volle 22 cent per kwh vergoed. Indirect betekent dat een subsidie van 14 cent per kilowattuur  (die overeenkomt met het bedrag van energiebelasting en btw).
Salderingsregeling zonnepanelen wordt terugleversubsidie
Het kabinet Rutte 3 vond dit iets te riant worden en kiest daarom vanaf 2020 voor een andere opzet, via een ‘terugleversubsidie’.  Dat werkt zo:
Bij teruglevering van zonnestroom aan het net vindt er een splitsing plaats bij de vergoeding: van je energieleverancier krijg je de kale prijs (7 cent per kwh in het voorbeeld hierboven). Daarnaast past de overheid een terugleversubsidie bij. Die wordt jaarlijks vastgesteld en vervangt het huidige extra voordeel (14 cent per kwh uit het voorbeeld).
Het basisidee is dat de ‘terugleversubsidie’ hoog genoeg moet zijn om de investering in zonnepanelen binnen zeven jaar terug te verdienen. Maar de nieuwe opzet geeft de overheid meer flexibiliteit om de subsidie te matigen, als bijvoorbeeld prijzen van zonnepanelen dalen.
Ook wordt de indirecte koppeling met de energiebelasting en de btw losgelaten. Nu is het immers zo dat als de energiebelasting stijgt, het voordeel van terugleveren van stroom aan het net automatisch groter wordt.
Verder zijn de volgende 5 punten van belang:
De nieuwe regeling start in 2020 en geldt voor nieuwe aanvragen, zolang de terugverdientijd van zonnepanelen nog ruim boven de 7 jaar ligt.
Ook huidige eigenaren van zonnepanelen die gebruik maken van de salderingsregeling, krijgen vanaf 2020 te maken met de terugleversubsidie.
Je krijgt alleen terugleversubsidie voor stroom die je aan het elektriciteitsnet levert. Voor zelf opgewekte stroom die je ook direct verbruikt of opslaat in een accu, geldt dat je daar geen energiebelasting over betaalt. Dit kan in de praktijk dus financieel voordeliger uitpakken vergeleken met de terugleversubsidie.
De terugleversubsidie kan worden aangevraagd via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De uitbetaling wordt geregeld via de energienota van je energieleverancier .
Veel eigenaren van zonnepanelen maken nog gebruik van een oude meter met een terugloopwieltje. Maar minister Wiebes van Economische Zaken suggereert in een Kamerbrief dat daar een eind aan komt. “Voor het omvormen van de salderingsregeling is het noodzakelijk dat in ieder geval alle kleinverbruikers die hernieuwbare elektriciteit opwekken, beschikken over een elektriciteitsmeter die de afname van, en het invoeden op het elektriciteit aan het elektriciteitsnet afzonderlijk kan meten.”
Wiebes gaat kijken hoe zo’n digitale meter kan worden ‘voorgeschreven’. De minister merkt overigens op dat er nog privacyzorgen zijn omtrent het uitlezen op afstand van data van slimme meters. “Deze zorgen zal ik bij mijn nadere uitwerking betrekken”, zo schrijft hij aan de Tweede Kamer.

Bron: Businessinsider. Voor volledig artikel klik hier

Minister Wiebes: salderingsregeling zonnepanelen vervangen door terugleversubsidie, terugverdientijd blijft 7 jaar

Minister Wiebes heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd dat de salderingsregeling voor zonnepanelen vervangen wordt door een terugleversubsidie en de terugverdientijd blijft daarbij circa 7 jaar.

De terugleversubsidie is een vergoeding voor de stroom die aan het elektriciteitsnet is teruggeleverd. De opgewekte stroom zelf verbruiken blijft aantrekkelijk, omdat huishoudens en bedrijven hierover ook na 2020 geen energiebelasting en geen Opslag Duurzame Energie (ODE) betalen. In 2020 vervangt de regeling de huidige salderingsregeling, waarbij jaarlijks van tevoren een subsidieplafond wordt vastgesteld. Voor gebruikers van de salderingsregeling komt er een soepele overgang. Zou Wiebes de salderingsregeling niet vervangen, dan zou de terugverdientijd volgens de minister voor zonnepanelen in 2025 gedaald naar 4 jaar zijn gedaald en zou er daarmee overstimulering optreden.

Klik hier voor het hele artikel.

Subsidie zonnepanelen gemeente Leidschendam Voorburg 2018

Vanaf 1 januari 2018 is er weer subsidie voor zonnepanelen in de gemeente Leidschendam-Voorburg. U krijgt subsidie voor maximaal 5 % van de kosten. Laat u samen met een inwoner uit de gemeente zonnepanelen plaatsen dan kunt u een burenbonus krijgen:  uw subsidie bedraagt dan 10 % van de kosten. Meer informatie kunt u op de site van de gemeente lezen. Wij kunnen de subsidie aanvraag voor u verzorgen. In 2018 kunnen particulieren ook nog steeds de BTW (21%)  op een zonnepanelen installatie terugvragen.

Regeerakkoord biedt investeringszekerheid aan consument die zonnepanelen koopt

In het nieuwe regeerakkoord is aangekondigd dat de salderingsregeling voor zonnepanelen in 2020 wordt vervangen door een nieuwe regeling. De nieuwe regeling wordt een terugleversubsidie die de consument investeringszekerheid biedt. Branchevereniging Holland Solar is blij dat het nieuwe kabinet besloten heeft de groeiende markt van zonne-energie op deze manier te blijven ondersteunen. Uit het regeerakkoord is op te maken dat er financieel in de eerste jaren netto niet veel verandert. Potentiele kopers kunnen dus gerust tot aanschaf overgaan.
We zijn verrast door de snelle invoering. Door eerdere uitspraken van minister Kamp [1] was de verwachting dat de salderingsregeling pas in 2023 vervangen zou worden. Doordat de huidige regeling door consumenten en de zonnestroomsector als zeer succesvol beschouwd wordt, ligt iedere berichtgeving hierover vanzelfsprekend gevoelig. Volgens Holland Solar geeft het aanpassen van het salderen naar een terugleversubsidie aanleiding tot optimisme. De vervangende regeling biedt investeringszekerheid en is bovenal lang houdbaar. Er moet dan wel haast gemaakt worden met zekerheid bieden over subsidiebedragen en de wijze van overgang. Holland Solar kijkt hier samen met NVDE op toe en houdt hierover contact met de leden.


Achtergrond en toelichting
Salderen staat al een tijd ter discussie. Al in 2015 gaf minister Kamp aan dat hij de regeling in 2017 wilde evalueren om deze in 2020 af te schaffen of te vervangen. Hierdoor is onzekerheid in de markt ontstaan. De salderingsregeling is in het verleden opgesteld toen er nog maar een beperkte groep mensen gebruik van maakte en de kosten verwaarloosbaar waren. Inmiddels maken honderdduizenden huishoudens gebruik van de salderingsregeling. Hierdoor zijn de kosten voor de overheid onoverzichtelijk en kan niemand met zekerheid zeggen wat de toekomstige kosten zullen zijn bij ongewijzigd beleid. Dit heeft tot gevolg dat als er niets verandert, er altijd discussie blijft over de kosten en de instandhouding van het salderen. Dit betekent dat de markt dientengevolge nooit van die onzekerheid verlost zou worden bij instandhouding van salderen.

Bovendien biedt de salderingsregeling nu al meer onzekerheid dan menigeen wil toegeven. Een groot gedeelte van het financiële voordeel betreft immers de energiebelasting die de eindgebruiker terugkrijgt als zonnestroom wordt terug geleverd aan het elektriciteitsnet. Dat terwijl de nieuwe regering nou juist de energiebelasting gaat verschuiven van elektriciteit naar gas. Dit gebeurde ook al in 2016. De hoogte van de energiebelasting is niet langjarig vastgelegd en daarom biedt salderen geen zekerheid.

In 2020 wordt de salderingsregeling daarom vervangen door een terugleversubsidie. Deze nieuwe regeling geeft antwoord op de twee bovengenoemde problemen. Dat is ook de reden dat Holland Solar en de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) zich hebben uitgesproken voor de terugleververgoeding. Holland Solar wil een langjarige regeling die voorspelbaarheid en zekerheid levert voor eindgebruikers en wil de discussie over het salderen daarmee achter zich laten.

Ter verduidelijking: de terugleversubsidie vervangt het fiscale deel van de salderingsregeling. Een consument die zonnestroom teruglevert aan het elektriciteitsnet krijgt nu de stroomprijs terug plus alle belastingen die daar bovenop komen. In de nieuwe regeling krijgt de consument van het elektriciteitsbedrijf een vergoeding voor de geleverde zonnestroom en daarnaast een terugleversubsidie van de overheid.

Op het deel dat het elektriciteitsbedrijf vergoedt zal, in tegenstelling tot nu, marktwerking plaatsvinden. Dat betekent dat er bedrijven zullen zijn die meer voor de teruggeleverde zonnestroom betalen en bedrijven die minder voor de teruggeleverde zonnestroom betalen. Op dat vlak staat er nog veel te gebeuren: onder meer de uitrol van de slimme meter, de flexibilisering van de elektriciteitstarieven en het recht om twee elektriciteitsleveranciers te hebben op één aansluiting (één voor afname en één voor teruglevering van stroom). Daardoor zullen eindklanten in de komende jaren veel meer mogelijkheden hebben dan nu om met duurzame energie aan de slag te gaan.

Financiële aspecten salderen in regeerakkoord
In het regeerakkoord worden budgetten afgesproken. Er valt uit op te maken dat in 2020 méér geld zal worden uitgegeven aan de nieuwe terugleversubsidie dan dat de huidige salderingsregeling kost. Voor 2021 zijn kosten en de baten voor de regeling even groot. Voor die eerste twee jaren zal de verandering dus weinig invloed hebben op terugverdientijd van zonnepanelen. Bij onveranderd beleid zouden de kosten van het salderen in 2035 oplopen naar 648 miljoen euro. Dat laatste wil de overheid voorkomen. In onze analyse kunnen de kosten van de nieuwe regeling oplopen naar maximaal 300 miljoen euro per jaar om dan richting het jaar naar 2035 af te bouwen naar wederom 240 miljoen euro.

Holland Solar is positief
Holland Solar is positief over keuze van de nieuwe regering voor de terugleversubsidie waardoor de discussie en de onzekerheid ten aanzien van salderen ten einde komt. De nieuwe regeling zal meer zekerheid bieden dan de huidige regeling. Daarnaast biedt de marktwerking voor de vergoeding voor elektriciteit zowel voor de consument als voor de zonne-energiesector nieuwe kansen.
Er moet echter wel heel snel duidelijkheid komen over de invulling van de regeling en de hoogte van de bedragen om consumentvertrouwen te behouden. De afgelopen jaren is er constructief overleg geweest tussen de overheid, netbeheerders, elektriciteitsbedrijven en de zonne-energiesector. Holland Solar zal onvermoeid blijven bijdragen aan dit overleg en blijft staan voor investeringszekerheid voor particulieren door behoud van de terugverdientijd van zonnepanelen van 6-7 jaar.

Voor volledig artikel klik hier

Holland Solar en NVDE pleiten voor ‘nieuwe’ salderingsregeling met terugverdientijd van 7 jaar voor zonnepanelen (update)

e Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie en Holland Solar pleiten voor een ‘nieuwe’ salderingsregeling met terugverdientijd van 7 jaar voor zonnepanelen.
De NVDE heeft samen met Holland Solar, Energie Nederland en Netbeheer Nederland het initiatief genomen voor een voorstel voor een toekomstbestendig salderingsmodel. De NVDE stelt voor dat mensen vanaf 2020 een vergoeding krijgen voor de energie die ze aan het net leveren. Die vergoeding is zo hoog dat de terugverdientijd 7 jaar blijft. Over de stroom die men direct zelf gebruikt, betaalt men geen belasting.
Het sectorvoorstel kent de volgende 7 peilers:
Er komt een nieuwe regeling voor kleinverbruikers, ter opvolging van het salderen, met als uitgangspunt dat de terugverdientijd gemiddeld 7 jaar blijft.
De stimuleringsmaatregel wordt zo vorm gegeven dat de ondergrens van de terugverdientijd 5 jaar is, gegeven de meest ideale situatie (ligging, oriëntatie, schaduw). Op deze wijze is de stimuleringsregeling van zonnepanelen begrensd en is er zekerheid voor de markt
De zonnestroom die men zelf direct gebruikt, blijft uiteraard geheel belastingvrij. Er komt daarnaast een vergoeding voor de geleverde zonnestroom die men niet direct zelf gebruikt. Deze premie of belastingkorting kan geleidelijk omlaag omdat zonnepanelen steeds goedkoper worden. De hoogte van de premie wordt bij de start van het nieuwe systeem voor 7 jaar vastgelegd. Elk jaar wordt daar er 1 jaar aan toegevoegd, zodat men steeds 7 jaar vooruit kan kijken. De regeling wordt verder tot tenminste tot 2030 vastgelegd.
Het terugleveringstarief elektriciteit wordt marktconform. Dit biedt leveranciers de mogelijkheid om eigen proposities te ontwikkelen voor levering aan en teruglevering van klanten.
Een elektriciteitsmeter die de levering en de teruglevering apart registreert, wordt verplicht. Hiermee wordt rechtsongelijkheid voorkomen en de ferrarismeter wordt hiermee uitgefaseerd.
De administratieve afhandeling vindt plaats bij de energieleverancier. Hiervoor worden randvoorwaarden afgesproken in verband met de uitvoerbaarheid.
Uitganspunt is dat deze regeling vergelijkbaar aantrekkelijk is voor verhuurders, op maat gemaakt voor die specifieke situatie.
‘Met dit voorstel zorgen we voor een fluwelen overgang zonder schokeffecten bij consumenten of in de markt. Door de dalende prijzen en grotere opbrengst van panelen kan die vergoeding geleidelijk omlaag en blijven de kosten voor de schatkist proportioneel’, duidt NVDE-directeur Olof van der Gaag. ‘Zo ontstaat er ook een markt voor oplossingen die dat stimuleren, bijvoorbeeld thuisbatterijen of slimme technieken waarmee de wasmachine gaat draaien als de zon schijnt.’
Van der Gaag vervolgt: ‘De kern van de huidige salderingsregeling is dat die zorgt voor een goede deal voor consumenten. De terugverdientijd van de investering is veruit de belangrijkste overweging voor consumenten concludeert PwC in de recente evaluatie (red. Minister Kamp stuurde de Tweede Kamer in januari het evaluatierapport ‘De historische impact van salderen’ van PwC). Die terugverdientijd is snel gedaald tot gemiddeld ongeveer 7 jaar.’
De partijen achter het voorstel vinden dus dat die goede deal behouden moet blijven, tenminste tot 2030. Van der Gaag: ‘Wij pleiten voor een nieuwe regeling met een gemiddelde terugverdientijd van 7 jaar. Omdat zonnepanelen rap goedkoper en productiever worden, kun je die 7 jaar vasthouden en tegelijkertijd iets veranderen. Daar is ook reden voor. Wij zien namelijk graag dat mensen een groter deel van hun stroom zelf gebruiken, dat wordt nu niet gestimuleerd. De bijdrage aan de transitie is het grootst bij zelfgebruik. Het benutten van het elektriciteitsnet is uiteindelijk ook niet gratis. Bovendien willen we maatschappelijke middelen zo eerlijk mogelijk inzetten voor alle duurzame technieken. Waarom zou de financiële ondersteuning voor zonnepanelen vele malen hoger zijn dan voor bijvoorbeeld zonneboilers?’
‘Ook de kosten verdienen aandacht’, vervolgt Van der Gaag. ‘Vorig jaar kostte het salderen de schatkist 80 miljoen euro maar dat loopt snel op. Het is zonde om meer financieel voordeel te geven dan nodig. Bij meeste duurzame energietechnieken daalt de subsidie als de kosten dalen – bij het salderen niet. Wij willen overheidsmiddelen slim en efficiënt benutten om ons doel te bereiken: binnen 1 generatie 100 procent duurzame energie in Nederland.’

(bron solar magazine 15 feb 2017) Volledig artikel: Klik hier

Subsidie zonnepanelen voor sportvereningingen

De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) richt zich op sportverenigingen en sportstichtingen. U kunt een subsidieaanvraag indienen vanaf 2 januari 2017, 09.00 uur tot en met 31 december 2017, 17.00 uur.

Deze regeling is gericht op investeringen in energiebesparing en toepassing van duurzame energie ten behoeve van sportaccommodaties. Hoewel het subsidiebudget afkomstig is van het ministerie van VWS, valt de subsidieregeling onder de Kaderwet EZ-subsidies.
 
Advies: vraag op 2 januari 2017 om 09.00 uur uw subsidie aan!
 
Voor meer informatie klik hier

10% tot 15% subsidie op zonnepanelen in Leidschendam-Voorburg!!

De gemeente Leidschendam-Voorburg stelt weer subsidie op zonnepanelen beschikbaar. Particulieren en VvE's kunnen vanaf 15 september 2016 hun aanvraag indienen bij de gemeente. Voor meer informatie kunt terecht op de site van de gemeente.

Enkele spelregels:
•De subsidie bedraagt 10% van de totale kosten inclusief installatie.
•De subsidie bedraagt 15% indien 2 of meer woningen uit de buurt gelijktijdig laten plaatsen.
•Het maximum subsidiebedrag per woning bedraagt €2.500,-
•De aanvraag moet worden ingediend voorafgaandaan de plaatsing.
•Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
•U kunt daarnaast ook de 21% BTW op de installatie terugvorderen bij de Rijksoverheid. Dit levert een totale besparing van 31 tot 36% op!

De volledige informatie kunt u hier na lezen.

Opgewekt bv is aangesloten bij Meer met Minder en de woonwijzerwinkel.

 

Energie Investeringsaftrek (EIA) voor zonnepanelen en zonneboilers verhoogd naar 58 procent

 

De Energie Investeringsaftrek (EIA) voor ondernemers is per 1 januari 2016 verhoogd van 41,5 procent naar 58 procent. Hierdoor ontstaat er een nettovoordeel van ongeveer 14 procent voor EIA-aanvragers.            

Lees meer...

Nog honderden miljoenen goedkoop geld voor zonnepanelen en isolatie

UTRECHT – Een fonds van 300 miljoen euro om goedkoop geld te lenen voor het plaatsen van zonnepanelen en het isoleren van de woning wordt bijna niet gebruikt.

Sinds de start van het Energiebesparingsfonds is er ongeveer 36 miljoen euro gebruikt, zo schrijft RTL Nieuws. Het fonds is al 2 jaar actief.

Lees meer...

Productie optimaliseren op een moeilijk dak. Enphase Case Study

Ruimtebeperkingen en veel schaduw leken een Nederlands chemisch bedrijf ervan te weerhouden op zonne-energie over te stappen. Opgewekt, de zonne-installateur die het project uitvoerde, wist echter een geschikte oplossing: Enphase.

Lees meer...

Stichting ZON groeit en werkt aan scenario’s voor toekomst van salderen

De werkgeversorganisatie Stichting Zonne-energie Ondernemers Nederland (ZON) ging medio 2014 van start. ZON heeft zich inmiddels volledig toegelegd op het salderingsdossier.

ZON is drukdoende om alle verschillende stakeholders in het dossier op één lijn te krijgen. ZON heeft dit jaar Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) een aantal scenario’s laten uitwerken en doorrekenen in aanloop naar de evaluatie van de salderingsregeling die minister Kamp voor het jaar 2017 aangekondigd heeft.

Lees meer...